Revolucija u nauci – Nov način merenja KILOGRAMA! – bumradio018.rs

bumradio018.rs

From the blog

Revolucija u nauci – Nov način merenja KILOGRAMA!

130 godina unazad, kilogram je kao jednica mere bio definisan fizičkim cilindrom napravljenim od legure platine i iridijuma, koji se čuva u Međunarodnom birou za tegove i mere u Francuskoj

Od danas, 20. maja kilogram će se zvanično meriti kao fizička konstanta nazvana Plankovom konstantom. Ta konstanta izražava odnos u kvantnoj fizici između energije i učestalosti čestica.

Nova definicija dobijena je pomoću uređaja koji se zove Kibleov mehanizam, koji pomoću Plankove konstante određuje masu predmeta upotrebom precizno izmerene elektromagnetne sile.

Ova odluka ima istorijski značaj za naučnu zajednicu, ali u praksi i u svakodnevnoj primeni neće biti nikakvih promena.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

Budimo u dnevnom kontaktu, na mreži svih mreža